"Solutii, nu discutii!"

Înregistrarea ca operator de date cu caracter personal obligatorie pentru angajatori de la 1 august 2011

Posted by Nanut Adrian on Tuesday, June 21, 2011 Under: Dreptul Muncii


Urmare a adoptării HG 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor („REVISAL”), s-a instituit obligaţia angajatorilor de a notifica Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal înainte de efectuarea înregistrărilor datelor personale ale propriilor angajaţi în REVISAL.

Astfel, potrivit prevederilor HG nr. 500/2011:

• „Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora” [art.2 alin. (2)];

• „Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului prin încheierea, cu respectarea dispoziţiilor art 20 alin. (5) din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare” [art. 2 alin. (6)];

• „Angajatorii care operează efectiv în registru au obligaţia să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaţilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare” [art. 2 alin. (10)].

 

Prevederile HG 500/2011 devin obligatorii începând cu data de 1 august 2011, fiind recomandată efectuarea tuturor formalităţilor legale anterior acestei date.

 

Sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor HG 500/2011 constau în amenzi cuprinse între 300 şi 10.000 RON pentru fiecare persoană primită la muncă fără respectarea formalităţilor legale privind completarea şi transmiterea REVISAL, în funcţie de natura şi gravitatea faptei.

 

Pe de alta parte, sancţiunea pentru omisiunea angajatorilor de a se înregistra ca operatori de date cu caracter personal sau pentru prelucrarea acestor date în mod ilegal constă în amenda cuprinsă între 500 şi 50.000 RON.

 

Sursa: Mazars

In : Dreptul Muncii 


Tags: angajator  operator de date cu caracter personal  legea 677/2001  date personale  avocat  avocatura  cabinet de avocat. 
blog comments powered by Disqus
SEO
SEO monitor

Make a free website with Yola