"Solutii, nu discutii!"

Asistenta judiciara gratuita

Posted by Nanut Adrian on Friday, October 18, 2013 Under: Justitie

Daca sunteti parte intr-un proces civil, comercial, administrativ, de dreptul muncii sau de asigurari sociale si nu puteti face fata cheltuielilor de judecata, trebuie sa stiti ca aveti dreptul la asistenta judiciara din partea statului. Acest ajutor se poate manifesta sub diverse forme, precum acordarea de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare prevazute de lege sau apararea si asistenta gratuita printr-un avocat desemnat de barou.

Cei care nu sunt in stare sa faca fata cheltuielilor pe care le presupune declansarea si sustinerea unui proces civil pot beneficia de asistenta judiciara, dupa cum se precizeaza in OUG nr. 51/2008. Mai exact, potrivit acestui document, ajutorul public judiciar reprezinta acea forma de asistenta acordata de stat in cauze civile, comerciale, administrative, de munca si asigurari sociale, precum si in alte cauze, in acest fel asigurandu-se accesul la justitie tuturor persoanelor.

Ajutorul public judiciar se poate acorda in mai multe forme, dupa cum urmeaza:

  • plata onorariului pentru asigurarea reprezentarii, asistentei juridice si, dupa caz, a apararii, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim in justitie sau pentru prevenirea unui litigiu (asistenta prin avocat);
  • plata expertului, traducatorului sau interpretului folosit in cursul procesului, cu incuviintarea instantei sau a autoritatii cu atributii jurisdictionale;
  • plata onorariului executorului judecatoresc;
  • scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, inclusiv a celor datorate in faza de executare silita (AvocatNet.ro a scris aici mai multe despre acest subiect).

Asistenta judiciara va fi acordata oricand in cursul procesului, in tot sau numai in parte.

Important! Inclusiv persoanele juridice pot beneficia de facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti. Vezi AICI detalii.

Cine poate beneficia de ajutor judiciar?

Orice persoana fizica, aflata in situatia in care nu poate face fata cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implica obtinerea unor consultatii juridice in vederea apararii unui drept sau interes legitim in justitie, fara a pune in pericol intretinerea sa ori a familiei sale, are dreptul la ajutor public judiciar.

Totusi, legislatia stabileste si unele conditii financiare pe care potentialii beneficiari trebuie sa le indeplineasca.

Mai precis, vor beneficia de ajutor de la stat persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii de acordare a ajutorului judiciar, se situeaza sub nivelul de 300 lei. "In acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avanseaza in intregime de catre stat", se precizeaza in OUG nr. 51/2008.

Acelasi document stabileste ca, daca venitul mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avanseaza de catre stat in proportie de 50%.

In plus, ajutorul se va acorda si in alte situatii, proportional cu nevoile solicitantului, in cazul in care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natura sa ii limiteze accesul efectiv la justitie, inclusiv din cauza diferentelor de cost al vietii dintre statul membru in care acesta isi are domiciliul sau resedinta obisnuita si cel din Romania.

Atentie! Ajutorul public judiciar se acorda, independent de starea materiala a solicitantului, daca prin lege speciala se prevede dreptul la asistenta judiciara sau dreptul la asistenta juridica gratuita, ca masura de protectie, in considerarea unor situatii speciale, precum minoritatea, handicapul, un anumit statut si altele asemenea. In acest caz, ajutorul public judiciar se acorda fara indeplinirea altor criterii de natura financiara, dar numai pentru apararea sau recunoasterea unor drepturi sau interese rezultate ori aflate in legatura cu situatia speciala care a justificat recunoasterea, prin lege, a dreptului la asistenta judiciara sau la asistenta juridica gratuita.

Ce trebuie sa faci pentru a primi asistenta judiciara?

Ajutorul public judiciar se acorda in baza unei cereri de acordare a ajutorului public judiciar, adresate instantei competente pentru solutionarea cauzei in care se solicita ajutorul.

Legislatia nu stabileste, insa, un formular standardizat a cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar. Astfel, potrivit reglementarilor, aceasta se va formula in scris si va cuprinde mentiuni privind obiectul si natura procesului pentru care se solicita ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul si starea materiala a solicitantului si a familiei, atasandu-se inscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia si ale familiei sale, precum si dovezi cu privire la obligatiile de intretinere sau de plata.

In plus, cererea va fi insotita si de o declaratie pe propria raspundere a solicitantului in care va preciza daca in cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, in ce forma, pentru ce cauza, precum si cuantumul acestui ajutor.

* Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar este scutita de taxa judiciara de timbru.

Documentul se va adresa instantei competente pentru solutionarea cauzei in care se solicita ajutorul. Potrivit dispozitiilor legale, in cazul ajutorului public judiciar solicitat pentru punerea in executare a unei hotarari, cererea este de competenta instantei de executare.

Conform normelor in vigoare, daca ajutorul public judiciar este solicitat intr-un proces in curs, cererea se solutioneaza, daca legea nu prevede altfel, de completul investit cu solutionarea cererii principale.

De asemenea, ajutorul se va acorda oricand in cursul judecatii, de la data formularii cererii de catre persoana interesata, si se va mentine pe tot parcursul etapei procesuale in care a fost solicitat.

In ce cazuri poate instanta sa refuze acordarea asistentei gratuite? 

Pe de alta parte, reglementarile stabilesc ca asistenta judiciara poate fi si refuzata. Mai exact, instanta va respinge ajutorul atunci cand este solicitat abuziv, cand costul sau estimat este disproportionat fata de valoarea obiectului cauzei, precum si atunci cand acordarea ajutorului public judiciar nu se solicita pentru apararea unui interes legitim ori se solicita pentru o actiune care contravine ordinii publice sau celei constitutionale.

Totodata, daca cererea pentru a carei solutionare se solicita ajutor public judiciar face parte din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de solutionare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respinsa, daca se dovedeste ca solicitantul ajutorului public judiciar a refuzat anterior inceperii procesului sa urmeze o asemenea procedura.

"Ajutorul public judiciar poate fi refuzat atunci cand solicitantul pretinde despagubiri pentru atingeri aduse imaginii, onoarei sau reputatiei sale, in conditiile in care acesta nu a suferit vreun prejudiciu material, precum si in cazul in care cererea decurge din activitatea comerciala sau dintr-o activitate independenta desfasurata de solicitant", se mai precizeaza in OUG nr. 51/2008.Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_34778/Esti-implicat-intr-un-proces-si-nu-faci-fata-cheltuielilor-de-judecata-Iata-cum-poti-beneficia-de-asistenta-judiciara-gratuita.html#ixzz2i2ZdwmyQ 

In : Justitie 


Tags: avocat  barou  asistenta judiciara gratuita  proces  ajutor public judiciar 
blog comments powered by Disqus
SEO
SEO monitor

Make a free website with Yola