"Solutii, nu discutii!"

Showing category "Contracte comerciale" (Show all posts)

Noi modificări privind procedura insolvenţei

Posted by Nanut Adrian on Tuesday, July 27, 2010, In : Contracte comerciale 

În M.Of. nr. 508 din data de 21 iulie 2010 a fost publicatăLegea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

Printre modificările aduse de noul act normativ, enumerăm:
• se redefineşte expresia de „insolvenţă prezumată ca fiind vădită”, înţelegându-se situaţia creditorului care nu a plătit datoria sa faţă de creditor, după 90 de zile de la scadenţă (conform reglementăr...


Continue reading ...
 

Legea 161/2010 elimină posibilitatea introducerii clauzelor abuzive în contractele de telefonie, cablu şi internet

Posted by Nanut Adrian on Thursday, July 22, 2010, In : Contracte comerciale 

Recent, au fost modificate două acte normative, pentru a se proteja drepturile consumatorilor în relaţia cu comercianţii furnizori de bunuri şi servicii.
Modificările au fost introduse prin Legea nr. 161/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 497 din 19 iulie 2010.

• Prin modificarea adusă la art. 84 din Legea nr. 296/2004 cu privire la Codul consumului, republicată, se prevede că dreptul consumatorului la denunţarea sau rezilierea contractului nu poate fi anulat sau – aici ap...


Continue reading ...
 
 
SEO
SEO monitor

Make a free website with Yola