"Solutii, nu discutii!"

Comisionul de risc reprezinta o clauza abuziva - ÎCCJ.

Posted by Nanut Adrian on Thursday, April 16, 2015 Under: Bancar

instanţa supremă subliniază că sintagma „exprimate într-un limbaj uşor inteligibil' folosită de legiuitorul naţional şi cea utilizată de norma comunitară („exprimate în mod clar şi inteligibil) nu pot fi reduse la o exprimare clară şi uşor inteligibilă din punct de vedere gramatical sau literal, pentru că altfel ar fi de prisos să se fi făcut aceste menţiuni în cuprinsul unui act normativ, ele vizând definirea clauzei astfel încât consumatorul să aibă reprezentarea clară a raţiunilor şi fundamentelor care privesc conţinutul şi efectele sale asupra contractului în ansamblu.

Astfel, Înalta Curte reţine că stabilirea unui comision lunar, cu o valoare deloc neglijabilă în raport de costurile creditului - 0,15%, respectiv, 0,22% -, are aptitudinea de a crea o sarcină în plus în detrimentul consumatorului şi, astfel, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

După cum în mod judicios a apreciat recurentul, prin impunerea acestui comision, care nu corespunde exigenţelor de previzibilitate, s-a creat un dezechilibru între drepturile şi obligaţiile părţilor, deoarece clauza în dispută acoperă, o asigurare pe care banca şi-o ia împotriva unui risc eventual, cel al intrării consumatorului în incapacitate de plată, fără ca la finalul perioadei de creditare, sumele încasate cu acest titlu să fie restituite, în ipoteza în care împrumutatul se dovedeşte a fi bun platnic.

Mai mult, în ambele contracte de împrumut ale recurentului E.F., restituirea creditului a fost garantată şi prin instituirea unor ipoteci, aşa încât riscul acoperit de comisionul în dispută este chiar mai dificil de conturat.

Exigenţele bunei credinţe sunt analizate din perspectiva vătămării intereselor legitime ale recurentului, prin majorarea considerabilă a ratei lunare, ca urmare a inserării unui comision de risc.

Potrivit considerentului nr. 16 al Directivei nr. 93/13/CEE „la evaluarea bunei credinţe, trebuie acordată o atenţie deosebită autorităţii poziţiilor de negociere ale părţilor, dacă consumatorul a fost influenţat să fie de acord cu condiţia în cauză şi dacă mărfurile sau serviciile au fost vândute sau furnizate la cererea expresă a consumatorului, întrucât condiţia de bună credinţă poate fi îndeplinită de vânzător sau furnizor, dacă acesta acţionează corect şi echitabi faţă de cealaltă parte, ale cărei interese legitime trebuie să le ia considerare".

Or, prin inserarea comisionului de risc, practic intimata a urmărit să obţină un avantaj disproporţionat în detrimentul recurentului, astfel încât echilibrul contractual s-a rupt, nefiind îndeplinită cerinţa bunei credinţe.
Decizia nr. 2896 din 6 octombrie 2014 pronunţată în recurs de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Sursa: Juridice.ro http://www.juridice.ro/371081/iccj-comisionul-de-risc-clauza-abuziva.html
In : Bancar 


Tags: clauze abuzive  comision de risc  recurs  decizia nr.2896 din 06.10.2014 
blog comments powered by Disqus
SEO
SEO monitor

Make a free website with Yola