"Solutii, nu discutii!"

De la sfârşitul lunii iunie, avocaţii români îşi pot exercita profesia în Portugalia

Posted by Nanut Adrian on Wednesday, July 14, 2010 Under: Legea Avocatului

Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) a anunţat, printr-un comunicat de presă din data de 12 iulie 2010, că începând cu sfârşitul lunii iunie 2010, avocaţii români îşi pot exercita profesia în Portugalia.

Directiva nr. 77/249/CEE din 22 martie 1977, de facilitare a exercitării efective a libertăţii de a presta servicii de către avocaţi, şi Directiva nr. 98/5/CE din 16 februarie 1998, de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obţinut calificarea, reglementează libera circulaţie a serviciilor prestate de avocaţi şi permite recunoaşterea reciprocă a profesiei de avocat în Uniunea Europeană.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2007, profesia de avocat poate fi exercitată de către avocaţii români, cu titlu ocazional sau permanent, în oricare din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European.
 
Directiva 2006/100/CE, de adaptare a anumitor Directive din domeniul recunoaşterii libertăţii de circulaţie a persoanelor, adoptată în contextul aderării României şi Bulgariei la Uniunea Europeană,prevede obligativitatea statelor membre de a adopta acte normative interne care să permită recunoaşterea reciprocă a calificărilor dobândite în România sau Bulgaria.

În ceea ce priveşte regimul juridic al avocaţilor din Portugalia, la 12 mai 2010, a fost adoptată legea de completare a Statutului Ordinului Avocaţilor, aprobat prin Legea nr. 15/2005 şi modificat de Decretul Lege nr. 226/2008, care, la articolul 196, prevede recunoaşterea dreptului de exercitare a profesiei de avocat pentru persoanele ce deţin autorizaţie de a desfăşura activitatea profesională de avocat în statul membru de origine, inclusiv în România.  

Legea de completare a Statutului Ordinului Avocaţilor a fost publicată în Monitorul Oficial portughez la 25 iunie 2010.

Sursa: www.dae.gov.ro

In : Legea Avocatului 


Tags: avocat  avocatura  cabinet de avocat  cabinet de avocatura  portugalia  avocat in uniunea europeana 
blog comments powered by Disqus
SEO
SEO monitor

Make a free website with Yola