"Solutii, nu discutii!"

Declaratiile fiscale se depun doar online pentru firmele mari si mijlocii, din 25 octombrie

Posted by Nanut Adrian on Monday, October 25, 2010 Under: Societati comerciale
Agentia Nationala de Administrare Fiscala(ANAF) informeaza ca, incepand cu obligatiile declarative aferente lunii octombrie, declaratiile fiscale vor fi depuse numai electronic de catre contribuabilii mari si mijlocii, definiti conform reglementarilor in vigoare, precum si de sediile secundare ale acestora.

 Astfel, la data de 25 noiembrie 2010, se vor transmite prin intermediul Sistemului Electronic National, urmatoarele declaratii:
a) 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat";
b) 101 "Declaratie privind impozitul pe profit";
c) 102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale";
d) 120 "Decont privind accizele";
e) 130 "Decont privind impozitul la titeiul din productia interna";
f) 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata";
g) 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata";
h) 390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare";
i) 710 "Declaratie rectificativa".

Declaratiile mentionate se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. 

Documentele trebuie semnate prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. 
 
Pentru garantarea securitatii operatiunilor electronice, titularii certificatelor calificate se vor inregistra conform Instructiunilor de utilizare a serviciului depunere declaratii on-line publicate pe site-ul A.N.A.F., la adresa: www.anaf.mfinante.gov.ro, sectiunea Declaratii electronice/inregistrare certificate digitale. 

Aceeasi procedura se aplica si in situatia in care titularul certificatului calificat este desemnat sau imputernicit de catre mai multi contribuabili pentru semnarea declaratiilor fiscale.

ANAF incurajeaza persoanele care nu se incadreaza in categoria contribuabililor mari sau mijlocii sa utilizeze mijlocul electronic de depunere a declaratiilor fiscale ca metoda alternativa de declarare.

Lista furnizorilor de certificate digitale calificate acreditati in prezent se gaseste pe site-ul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (www.mcsi.ro), „Registrul furnizorilor de servicii de certificare”, acestia fiind, in ordine alfabetica: S.C. CERTSIGN S.R.L., S.C. DIGISIGN S.A., S.C. TRANS SPED S.R.L. 

Procedurile de obtinere a certificatelor digitale sunt publicate pe site-urile internet ale furnizorilor.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 25608/2010, cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150), prevazuta la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi insotita de urmatoarele documente:
— documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in original si in copie;
— documentul, in original si in copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului;
— documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune in situatia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.

Documentele prevazute se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscala teritoriala din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Ordinul ANAF nr. 2568/2010 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 704 din 21.10.2010.

Sursa: www.avocatnet.ro


 

In : Societati comerciale 


Tags: declaratii fiscale  consultanta fiscala  impozitare  declaratii online   
blog comments powered by Disqus
SEO
SEO monitor

Make a free website with Yola