"Solutii, nu discutii!"

Legea 161/2010 elimină posibilitatea introducerii clauzelor abuzive în contractele de telefonie, cablu şi internet

Posted by Nanut Adrian on Thursday, July 22, 2010 Under: Contracte comerciale

Recent, au fost modificate două acte normative, pentru a se proteja drepturile consumatorilor în relaţia cu comercianţii furnizori de bunuri şi servicii.
Modificările au fost introduse prin Legea nr. 161/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 497 din 19 iulie 2010.

• Prin modificarea adusă la art. 84 din Legea nr. 296/2004 cu privire la Codul consumului, republicată, se prevede că dreptul consumatorului la denunţarea sau rezilierea contractului nu poate fi anulat sau – aici apare un element de noutate -  restrâns de nicio clauză contractuală sau înţelegere între părţi, în cazurile prevăzute de lege, aceasta fiind considerată nulă de drept.

!! ATENŢIE: Noua construcţie a textului de lege adaugă precizarea că drepturile părţilor referitoare la o justă despăgubire NU VOR FI AFECTATE în cazul denunţării unilaterale.

• Au fost introduse modificări şi la Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicatăşi anume în Lista cuprinzând clauzele considerate ca fiind abuzive. Astfel, a fost extinsă aria de cuprindere a clauzelor abuzive, precizându-se, printre altele, cea prin care comerciantul impune consumatorului, prin contract, obligaţii referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunţării unilaterale.

                                                                                              *

Semnalăm, în materie, două decizii ale instanţelor:
Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene dată în cauza C-484/08 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, prin care CJUE confirmă dreptul statelor membre de a adopta norme mai stricte decât cele prevăzute de Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii;
Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 647 din 11 mai 2010 (publicată în Monitorul oficial nr. 41 din 21.06.2010) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

In : Contracte comerciale 


Tags: avocat  avocatura  cabinet de avocatura  contracte  consumatori  clauze abuzive. 
blog comments powered by Disqus
SEO
SEO monitor

Make a free website with Yola