"Solutii, nu discutii!"

Proiectele de lege pentru punerea în aplicare a Codului civil şi Codului penal, aprobate de Guvern

Posted by Nanut Adrian on Thursday, July 8, 2010 Under: Codul civil, Codul penal

In cadrul şedinţei de guvern de miercuri, 7 iulie 2010, Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Justiţiei, proiectele de lege pentru punerea în aplicare a Codului civil (Legea nr. 287/2009) şi a Codului penal (Legea nr. 286/2009), a anunţat la finalul şedinţei ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.

Aprobarea de către Guvern a acestor proiecte de lege este o etapă importantă în proiectul instituţional al adoptării şi implementării noilor coduri ale României. Legile de punere în aplicare a noilor coduri substanţiale vor asigura compatibilitatea dintre acestea şi legislaţia specială. Termenul pentru redactarea lor de către Ministerul Justiţiei a fost 24 iulie şi ne-am încadrat în el. Urmează să trecem la redactarea legilor de punere în aplicare a codurilor de procedură, recent adoptate de Parlament.

Proiectele de lege adoptate astăzi prevăd şi data intrării în vigoare a Codului Civil, respectiv a Codului Penal, iar această dată a fost stabilită de către Guvern la 1 octombrie 2011.

Este important, în continuare, să pregătim bine sistemul judiciar pentru implementarea noilor coduri, mai concret, să refacem schemele de personal, să acoperim necesarul de resurse umane şi să pregătim magistraţii, grefierii şi profesiile juridice pentru aplicarea conţinutului normativ al codurilor. Pregătirea cu succes a sistemului judiciar pentru aplicarea noilor coduri ale României presupune o cooperare strânsă între Guvern, Parlament şi Consiliul Superior al Magistraturii. Ministerul Justiţiei va continua să sprijine această cooperare interinstituţională.

Mulţumesc celor care au contribuit direct la redactarea acestor importante proiecte de lege. Mulţumesc, de asemenea, celor care au susţinut şi susţin politic proiectul instituţional al implementării noilor coduri ale României. După cum am mai spus, sunt convins că noile coduri vor face diferenţa între justiţia postcomunistă şi justiţia europeană a României şi vor avea un efect benefic pentru întreaga societate românească”, a declarat ministrul justiţiei, Cătălin Predoiu.

La nivelul Ministerului Justiţiei au fost constituite 2 comisii de redactare pentru elaborarea legilor de punere în aplicare a noilor coduri substanţiale – Codul civil şi Codul penal – din acestea făcând parte, pe lângă experţi din cadrul Ministerului Justiţiei, şi teoreticieni şi practicieni cu experienţă în domeniul dreptului civil şi penal. Activitatea comisiilor s-a desfăşurat pe parcursul a aproximativ 4 luni.

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

În privinţa Codului civil, activitatea comisiei a urmărit, în principal, aspecte precum:
• asigurarea compatibilităţii noului Cod civil cu celelalte legi în vigoare;
• instituirea dispoziţiilor tranzitorii care să realizeze trecerea de la vechea la noua reglementare.
Proiectul de lege conţine un număr de 10 titluri, 16 capitole şi 216 articole. Structura proiectului de lege urmează structura codului a cărui aplicare o asigură, astfel că titlului preliminar şi fiecărei cărţi a noului Cod civil îi corespunde câte un titlu în prezentul proiect de lege.

Proiectul debutează cu un titlu ce integrează principiile generale de drept tranzitoriu pe care se fundamentează aplicarea noilor norme civile sau, după caz, a vechilor dispoziţii civile, şi se încheie cu un titlu intitulat „Dispoziţii finale”, care include:
- actualizări de concepte în cuprinsul codului şi în alte acte normative;
- lista normelor ce urmează a fi abrogate (la nivel primar);
- termenele în care, pentru asigurarea armonizării cu noul Cod civil, urmează a fi promovate o serie de acte normative speciale (primare şi secundare), de către instituţiile cu iniţiativă legislativă în materiile asupra cărora codul are incidenţă.

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

În privinţa Codului penal, activitatea comisiei a urmărit, în principal, aspecte precum:
• abrogarea unor texte de incriminare din legislaţia specială, ca urmare a cuprinderii acestora în Partea specială a noului Codului penal, ori pentru înlăturarea suprapunerii inutile a unor texte care protejează aceleaşi valori sociale;
• adaptarea pedepselor pentru infracţiunile care rămân în legislaţia specială potrivit logicii sancţionatorii a noului Cod penal;
• actualizarea trimiterilor la normele din Partea specială a Codului penal făcute de textele din legislaţia specială;
• dezincriminarea unor fapte prevăzute în legislaţia specială şi contravenţionalizarea acestora, acolo unde este cazul.
         
Proiectul de lege este structurat în 4 titluri, 6 capitole şi 251 de articole. Cele 4 titluri reglementează aspecte, precum: 
- aplicarea în timp a legii penale; 
- modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale - rezultatul unei analize a legislaţiei penale în vigoare, realizată pentru prima dată după mai multe decenii; 
- dispoziţii legate de interpretarea şi completarea unor texte din Codul penal;
- dispoziţii finale şi tranzitorii, inclusiv în sensul prevederii unui termen de promovare a unor proiecte de lege esenţiale pentru reforma sistemului judiciar în materie penală - proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune şi proiectul de lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Reamintim că Parlamentul a adoptat, prin procedura angajării răspunderii Guvernului, Legea nr. 286/2009 privind Codul penal şi Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. De asemenea, la data de 22 iunie 2010, Parlamentul a adoptat proiectul Codului de procedură civilă şi proiectul Codului de procedură penală, care au fost promulgate de Preşedintele României şi urmează a fi publicate în Monitorul Oficial al României în perioada imediat următoare.

In : Codul civil, Codul penal 


Tags: avocat  cabinet de avocatura  codul civil  codul penal  legislatie 
blog comments powered by Disqus
SEO
SEO monitor

Make a free website with Yola