"Solutii, nu discutii!"

Tribunalul Teleorman. Restituirea timbrului de mediu pentru autovehicule – OUG nr. 9/2013. Notă la sentinţa nr. 1232/18.09.2013

Posted by Nanut Adrian on Monday, February 17, 2014 Under: Social

ROMANIA

TRIBUNALUL TELEORMAN

SECTIA DE CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

COMPLETUL SPECIALIZAT PENTRU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Dosarul numarul 2362872013

SENTINTA CIVILA NR. 1232

Sedinta publica din data de 18 septembrie 2013

Instanta alcatuita din:

Presedinte […]

Grefier […]

Pe rol se afla judecarea ctiunii civile, avand ca obiect pretentii, restituire taxa poluare – frimplata de reclamantul […] cu dimiciliul in comuna […], in contradictoriu cu parata Administratia Finantelor Publice Alexandria, str. […], judetul Teleorman.

La apelul nominal facut in sedinta publca a raspuns avocat […] pentru reclamant, lipsa fiind parata.

Procedura de citare legal indeplinita.

In conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. 1 Cod procedura coroborat cu art. 10 din Legea nr. 554/2004, instanta verificand competenta materiala, generala si teritoriala, stabileste ca este competenta sa solutioneze cauza de faţă.

Actiunea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 39 lei si timbru judiciar in suma de 0,30 lei.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Se prezinta avocat […] pentru reclamant care depune la dosarul cauzei imputernicirea avocatiala nr. […].

Arata ca nu mai are cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat si solicita acordarea cuvantului de fondul cauzei.

Instanta, in baza art 392 Cod procedura civila republicat a declarat deschise dezbaterile asupra fondului cauzei.

Avocat […] pentru reclamant solicita admiterea actiunii, astfel cum a fost formulate, obligarea paratei sa restituie reclamantului suma de 6368 lei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule cu dobanda fiscala si actualizata cu rata inflatiei de la data platii si pana la data achitarii effective, aratand ca se incalca prevederile cuprinse in tratatele la care Romania este parte, art. 110 TFUE si faptul ca prin aceasta noua taxa se incalca legea. Invedereaza instantei ca, pentru autoturismului achizitionat se solicita pentru data restituirea taxei.

TRIBUNALUL:

Prin actiunea inregistrata la nr. 2362/87 din 28.05.2013, reclamantul […] a chemat in judecata pe parata Adminsitratia Finantelor Publice Alexandria pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna restituirea sumei de 6368 lei achitata cu chitanta […] incasata cu titlu de taxa de mediu cu dobanda fiscala si actualizata cu inflatia de la data platii si pana la data achitarii efective.

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca, se incalca prevederile cuprinse in tratatele la care Romania este parte, acestea avand prioritate fata de dreptul intern dupa data aderarii la UE – 01.01.2007.

A sustinut reclamantul ca, inmatricularea in Romania a unui autoturism inmatriculat pentru prima data intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, unde s-a platit deja o taxa de poluare, nu poate fi supusa din nou taxarii cu acelasi gen de taxa, incalcandu-se principiul evitarii dublei impuneri.

Nefiind in ipoteza unei “prime inmatriculari” a autoturismului, ci in ipoteza “inmatricularii subsecvente in Romania”, in cauza nu sunt incidente dispozitiile articolului 5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului numarul 50/2008, ci dispozitiile articolului 23 CE, 25 CE, 90 din Tratatul UE.

A invedereat reclamantul ca , prevederile art. 214/1-214/3 Cod fiscal roman au fost deja declarate de instantele romanesti ca find neconforme cu dispozitiile art. 90 din Tratatul UE si taxa de poluare nu este conforma cu Tratatul UE, respective art. 25, art. 28, si art. 90, aceasta pentru taxa de poluare s-ar percepe numai pentru autoturismele inmatriculate in Uniunea Europeana si reinmatricularea pentru prima data in Romania, in timp ce pentru autoturismele deja inmatriculate in Romania, la o noua inmatriculare taxa nu mai este perceputa.

Art. 90 par. I din Tratatul Constitutiv al Uniunii Europene prevede ca “ Niciun stat membru nu aolica direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne de orice natura, mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect produselor nationale similare”; scopul general al art. 90 este acela de a asigura libera circulatie a marfurilor.

Jurisprudenta Curtii europene este in acelasi sens: hotararea CJE in cauza Weigel (2004); obiectivul reglementarii comunitare este asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele comunitare in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de  protectie care decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre; rostul acestor reglementari este de a interzice discriminarea fiscala intre produsele importate si cele similare autohtone.

In cauza sun aplicabile in mod direct dispozitiile din dreptul comunitar, care au prioritate fata de dreptul national, fapt ce rezulta din art. 148 din Constitutia Romaniei conf cu care “ ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederiloe actului de aderare”.

Prin Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, statul nostrum si-a asumat obligatia de a respecta dispozitiile din tratatele originare ale Comunitatii, dinainte de aderare.

Deoarece in Romania, stat comunitar, nu se percepe nici un fel de taxa pentru autoturismele produse si inmatriculate ori reinmatriculate in tara noastra, dar se percepe o astfel de taxa pentru autoturismele deja inmatriculate deja in celelalte state comunitare si reinmatriculate in Romania dupa aducerea acestora aici, se apreciaza ca, exista o diferenta de tratament, ceea ce constituie o discriminare a regimului juridic fiscal si contravene dispozitiilor mentionate din Tratatul CEE si se incalca principiului libertatii circulatiei marfurilor prin dezavanrajarea, direct sau indirect, masinilor din celelalate tari membre  UE, in competitia cu produsele similare autohtone.

De asemenea reclemantul a facut trimitere la hotararile CJE in cauzele Michel Humblot, Tatu 2011, Weigel 2004.

Cu privire la regulile privind rambursarea sumelor prelevate cu incalcarea dreptului comunitar a sustinut reclamantul ca, potrivit jurisprudentei Curtii, sunt regulile nationale, insa aceste reguli trebuie sa respecte principiul echivalentei (pentru cererile de rambursare bazate pe incalcarea dreptului European nu pot fi instituie conditii mai putin favorabile decat pentru cererile similare, bazate pe incalcarea dreptului national) si principiul efectivitatii (regulile nationale nu trebuie sa faca excesiv de dificila sau practica imposibila exercitiului drepturilor conferite de dreptului european – afacerea C-228/96, Aprilie, in culegere 1998, p. I – 7141, par. 18).

S-a mai aratat d ecatre reclamant ca, legiuitorul roman a conferit contribuabilului dreptul de contesta calculul taxei de poluare, in timp ce Curtea de Justitie a U.E., recunoaste contribuabilului dreptul de a solicita rambursarea unei taxe platite cu incalcarea dreptului European, independent si indiferent de orice contestatie asupra actului administrative, prin care a fost stabilita aceasta taxa.

In privinta termenului in care contribuabilii pot sa-si exercite dreptul  la rambursarea taxei de poluare reclamantul a mentionat ca, trebuie sa fie unul rezonabil si intotdeauna ulterior datei la care se constata incompatibilitatea reglementarii fiscale nationale cu dreptul european; cel mai adesea , aceasta incompatibilitate este constata printr-o hotarare  a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, iar termenul se calculeaza de la data publicarii hotararii Curtii.

In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 1 si urmatoarele din Legea nr. 554/2004, art. 16, 148 din Constitutia Romaniei, art. 25, 28,3 alin. 3, Directiva 92/12, 90/CE, art. 117 Cod proc. fiscala.

In dovedirea actiunii reclamantul a depus inscrisuri.

Parata Administratia Finantelor Publice Alexandria a depus intampinare prin care  a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.

In motivarea cererii parata a aratat ca, oricare ar fi dezbaterile nationale si europene privind legalitatea incasarii taxei, acest fapt s-a facut la cererea expresa a contribuiabiluli si in temeiul legii nr. 9/2012, temei de drept care nu a fost analizat nici de Inalta Curte de Casatie si Justitie, nici la CJUE, abia acum fiind pe rolul instantei europene Cauza C-565/11, Irimie contra Romaniei.

A invederat, de asemenea, parata ca potrivit art. I-33 alin. 1 din Tratatul de aderare, ratificat prin Legea nr. 157/2005: “Legea cadru europeana este un act legislative care obliga orice stat membru destinatar in ceea ce priveste rezultatul care trebuie obtinut, lasand in acelasi timp autoritatilor nationale competenta in ceea ce priveste alegerea unei forme si a mijloacelor”; ca prin jursiprudenta sa Curtea de Justitie Europeana a statuat ca, tratatul nu est eincalcat prin restituirea unei taxe de poluare in momentul prime inmatriculari a unui autovehicul pe teritoriul unui stat membru, iar prin caracterul ei fiscal, taxa intra in regimul intern de impozitare, domeniu rezervat prerogativelor suverane ale statelor membre.

Din proba cu acte administrate in cauza se retine ca:

Reclamantul a achizitionat autotursimul marca […], categoria M1, cu numar de indentificare […], an fabricatie 1999, norme de poluare E2 fiind inmatriculat pentru prima data intr-un alt stat membru al Uniunii Europene la data de 14.05.1999.

In vederea efectarii primei inmatriculari in Romania  a autoturismului i s-a calculat timbrul de mediu in suma de 6368 lei conform deciziei privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule (fila 15) achitata potirivit chitantei seria TS7 nr. 1748901 din 11.04.2013. (s.n. – A.P.)

Prin O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule s-a adoptat o noua reglementare intrata in vigoare la data de 15 martie 2013 si in esenta quasi-identica cu dispozitiile Legii nr. 9/2012 aflate in vigoare de la data de 1 ianuarie 2013 si pana la abrogarea acestui act normative de catre O.U.G. nr. 9/2013. (s.n. – A.P.)

Dispozitiile art. 110 T.F.U.E. prevad faptul ca”(1)Nicun stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect produselor nationale similare; (2) De asemenea, niciun stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interna de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie”.

Scopul art. 110 T.F.U.E. este acela de impiedica periclitarea obiectivelor art. 28-30 T.F.U.E. prin taxarea interna discriminatorie.

Cum tratatul interzice taxale vamale la import si la export, precum si taxele cu effect echivalent, aceste din urma prevederi ar fi lipsite de continut daca produsele strain ear putea fi supuse unui regim fiscal mai sever fata de produsele interne ulterior traversarii frontierei statului mrmbru a a castor produse, dezavantajandu-se prin acest procedeu produsele aflate in raport de concurenta cu produsele indigene.

Art. 110 T.F.U.E. are tocmai rolul de a impiedica acest aspect, in doctrina aratandu-se faptul ca, aceasta norma impune o “neutralitate totala a fiscalitatii interne in ceea ce priveste produsele nationale si cele importate.”

Potrivit jurisprudentei C.J.U.E., interdictia prevazuta la articolul 110 T.F.U.E. trebuie sa se aplice de fiecare data cand un impozit fiscal este de natura sa descurajeze importul de bunuri provenind din alte state membre favorizand produsele nationale.

Instanta de contencios european, a aratat ca articolul art. 110 TFUE ar fi golit de sensul si de obiectivul sau daca statelor membre le ar fi permis sa instituie noi taxe care au ca obiect sau ca effect descurajarea vanzarii de produse importate in favoarea vanzarii de produse similare disponobile pe piata nationala si introduce pe aceasta piata inainte de intrarea in vigoare a taxelor mentionate.

O astfel de situatie ar permite statelor membre sa eludeze, prin instituirea unor impozite interne al caror regim este stabilit astfel incat sa aiba efectul descries mai sus, interdictiile prevazute de art. 28 TFUE, 30 TFUE si 34 TFUE, referitoare la interzicerea taxelor vamale la import  si export, a restrictiilor cantitative la import, precum si orice taxe si masuri cu effect echivalent.

In hotararea pronuntata de catre C.J.U.E. in C-402/09, Ioan Tatu, (reglementarea interna anterioara  – OUG 50/2008), insa rationamentul CJUE se aplica, mutatis mutandis, si in ceea ce priveste Legea nr. 9/2012, cel putin in forma sa in vigoare pana la data de 1 ianuarie 2013, era contrara dreptului unional.

Potrivit reglementarii aplicabile la momentul respective, cu ocazia achizitionarii unui autovehicul second-hand deja inmatriculat in Romania (produs national in sensul art. 110 TFUE) dobanditorul nu era obligat la suportarea unei sarcini fiscale, in timp ce pentru ipoteza in care problema s-ar pune in raport de un autovehicul de ocazie importat (produs al altui stat membru in acceptiunea art. 110 TFUE) in vederea punerii sale in circulatie in Romania, respective sarcina fiscala prevazuta de normele dreptului intern se aplica.

In aceste conditii fiind relative clar caracterul si efectul discriminator a reglementarii interne in raport de produsele importate, precum si corelativul effect favorizant in raport de produsele nationale, Curtea, ulterior sublinierii faptului ca “articolul 110 TFUE obliga fiecare stat membru sa aleaga taxele aplicate autovehiculelor si sa le stabileasca regimul astfel incat acestea sa nu aiba ca effect favorizarea vanzarii vehiculelor de ocazie nationale si descurajarea in acest mod, a importului de vehicule de ocazie similare”, a concluzionat ferm ca “articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o tax ape poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stability incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.

Fata de cererea reclamantului instanta are de analizat compatibilitatea O.U.G. 9/2013 privind timbrul de mediu cu dispozitiile art. 110 TFUE. Legiuitorul a urmarit in principal gasirea unei formule legislative care san u mai contina deficentele vadite a celor anterioare (care instituiau o clara diferenta de tratament in favoarea produselor nationale – care nu erau supuse sarcinilor fiscale – si cele importate – care erau supuse acestor sarcini).

Astfel, prin O.U.G. 9/2013 legiutorul a incercat inlaturarea vaditei diferente de tratament fiscal fata de autovehiculele importate din statele membre ale Uniunii Europene in vederea punerii lor in circulatie in Romania si produsele nationale, stabiliind faptul ca timbrul de mediu se va datora si pentru produsele nationale cu privire la care s-au achitat sarcinile fiscale prevazute de reglementarile anterioare [art. 4, alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 9/2013], precum si pentru acele autovehicule pentru care chiar daca aceste sarcini fiscale s-au aplicat, ulterior persoanele carora li s-au efectuat aceste prelevari de natura fiscala au obtinut restituirea lor ca urmare a unei proceduri judiciare [art. 4, alin. (1) lit. d) din OUG 9/2013] La articolul 4, alin. (1) lit. d) din OUG 9/2013 s-a prevazut ca timbrul de mediu se datoreaza si cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat in situatia autovehiculelor pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Potrivirt dispozitiilor art. 4 din OUG nr. 9/2013, timbrul de mediu se datoreaza: a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare; b) la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul socaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduala a timbrului, in conformitate cu prevederile art. 7; c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii; d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat in situatia autovehiculelor pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei de poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

In cauza trebuie analizata situatia avuta in vedere de art. 4, lit. a) din OUG nr. 9/2013 in ceea ce priveste autoturismele imprtate din alte state membre in vederea punerii lor in circulatie in Romania. (s.n. – A.P.)

Reglementarea actuala cuprinsa in OUG 9/2013 privind timbrul de mediu nu se afla in consonanta cu art. 110 TFUE in ceea ce priveste autovehiculele second-hand importate din statele membre ale Uniunii Europene in vederea punerii lor in circulatie in Romania. (s.n. – A.P.)

Astfel cum s-a aratat anterior in analiza domeniului de incidenta al art. 110 TFUE si in analizarea hotararii CJUE in cauza Ioan Tatu in baza normelor unionale aplicabile (art. 110 TFUE) normelor fiscale interne nu le este permis sa favorizeze vanzarea autovehiculelor second-hand nationale, corelativ descurajand importul de vehicule second-hand similare.

Cu toate acestea, se constata ca  acelasi effect favorizant fata de produsele nationale il prezinta si dispozitiile OUG 9/2013 privind timbrul de mediu, cel putin in raport de autovehiculele de ocazie importate din statele membre ale Uniunii Europene. (s.n. – A.P.)

Trebuie mentionat faptul ca, pe de o parte, parcul auto intern este campus intr-o proportie relative importanta de autovehicule, bunuri nationale in acceptiunea art. 110 TFUE, cu privire la care s-a achitat deja taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, ex-art. 214/1 C. fisc, taxa de poluare OUG 50/2008, sau taxa pentru emisiile poluante, Legea nr. 9/2012, taxa care nu a fost restituita ulterior prelevarii, astfel incat o insemnata parte din piata autovehiculelor de ocazie interne sunt scutite de aplicarea sarcinii ficale prevazute de OUG 9/2013. (s.n. – A.P)

Pe de alta parte, autovehiculelele similare importate din alte state membre UE (bunuri ale altor state membre, in sensul art. 110 TFUE) vor fi supuse unei astfel de sarcini fiscale cu ocazia primei lor inmatriculari in Romania (art. 4, lit. a) din OUG 9/2013)

Prin acest efect al OUG 9/2013, persoanele care urmaresc achizitinarea unui autovehicul sunt directionate inspre dobandirea unui autovehicul national din categoria acelora nesupuse platii timbrului de mediu, in timp ce in ipoteza achzitionarii unui autovehicul dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ivariabil aceasta sarcina fiscala se va aplica cu ocazia primei inmatriculari a acestuia in Romania (art. 4, alin. 1 lit a) din OUG 9/2013), astfel incat rezulta caracterul indirect discriminator fata de produsele importate al actualei reglementari interne, effect contrar dispozitiilor art. 110 TFUE. (s.n. – A.P.)

Raportat la cele mai sus expuse, dispozitiile OUG 9/2013 privind timbrul de mediu sunt contrare dispozitiilor art. 110 TFUE in ceea ce priveste autotursimele de ocazie achizitionate din alte state membre unionale in vederea punerii acestora in circulatie in Romania intrucat au drept effect favorizarea vanzarii vehiculelor de ocazie nationale exceptate de la plata timbrului de mediu descurajandu-se in acest mod importul produselor similare a altor state membre, aspect care jurisprudenta CJUE l-a sanctionat in cauza Ioan Tatu. (s.n. – A.P.)

In consecinta, se va admite actiunea reclamantului, obligand parata sa-i restituie suma de 6368 lei, reprezentand timbrul de mediu pentru autovehiculecu dobanda fiscala aferenta la momentul restiturii, potrivit art. 124 Cod procedura fiscala, si actualizata cu indicele de inflatie de la data platii si pana la data achitarii effective, numai in acest mod realizandu-se acoperirea efectiva si integrala  a prejudiciului cauzat reclamantului(s.n. – A.P.)

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea fomrulata de reclamantul […] cu domiciliul in […] in contradictoriu cu parata Administratia Finantelor Publice Alexandria cu sediul in […], judetul Teleorman.

Obliga parata sa restituie reclamantului suma de 6368 lei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule cu dobada fiscala si actualizata cu inflatia de la data platii si pana la data achitarii efective.

Cu recurs in 25 zile de la comunicare, ce se va depune la aceasta instanta.

Pronuntata in sedinta publica azi, 18.09.2013.

Presedinte,

[…]

Grefier,

[…]

NOTĂ:

Deşi sentinţa prezentată nu este încă definitivă, am dorit  să supunem atenţiei cititorilor considerentele ei, întrucât o apreciem justă şi avem convingerea că va fi menţinută de instanţa de control judiciar.

După o atentă analiză, se poate observa modul profesionist şi convingător în care instanţa a înţeles să motiveze de ce a ajuns la concluzia că şi actualul timbru de mediu pentru autovehicule reglementat de O.U.G. nr. 9/2013[1] contravine dispoziţiilor art. 110 din  TFUE.

De asemenea, trebuie remarcat cum instanţa face o analiză temeinică asupra argumentelor părţilor, întocmai cum impun exigenţele art. 6 din CEDO şi putem susţine, fără nicio reţinere, că sentinţa prezentată este un exemplu demn de urmat de către celelalte instanţe, pentru a se evita situaţiile din trecut în care, până la pronunţarea primei hotarări a C.J.U.E. în cauza Tatu, instanţele naţionale îşi schimbau optica jurisprudenţială de la o lună la alta, creându-se o inconsecvenţă de ordin jurisprudenţial care se resimte şi astăzi, dat fiind că pe rolul instanţelor au fost înregistrate un număr foarte mare de cereri de revizuire a hotărârilor prin care s-au respins (definitiv) acţiunile privind restituirea taxelor auto, fiind repuse astfel în discuţie probleme de drept ce puteau fi tranşate corespunzător la momentul potrivit daca instanţele naţionale respectau bogata jurisprudenţă (anterioară)  a C.J.U.E. fără să aştepte pronunţarea unei hotărâri preliminare exclusiv într-o cauză împotriva României, înţelegând chiar să se aplece mai degrabă asupra concluziilor expuse în cadrul unor conferinţe/colocvii organizate în ţară şi mai puţin pe cele statuate de C.J.E. cu ani în urmă în materia taxelor/impozitelor percepute cu încălcarea dreptului unional.

În fine, reamintim că administrarea uniformă a actului de justiţie în speţe identice/similare este indispensabilă pentru asigurarea şi respectarea dreptului la un proces echitabil, astfel că ne exprimăm convingerea că în perioada următoare vor fi din ce în ce mai multe soluţii asemenea celei prezentate mai sus.


[1] Publicată în  Monitorul Oficial, partea I, nr. 119 din 4 martie 2013.

In : Social 


Tags: taxa de mediu  recuperare taxa de mediu  oug 9/2013  tribunalul teleorman  taxa de inmatriculare   
blog comments powered by Disqus
SEO
SEO monitor

Make a free website with Yola